اپلیکیشن نظرسنجی وتو

آیا جای خالی همه پرسی حتی در امور استانی ، شهرستانی و شهری و روستایی را احساس میکنید؟ شما میتوانید با اپلیکیشن وتو به راحتی موضوعات مورد دغدغه خود را بیان کرده و دوستان خود را دنبال کنید.

رفتن به صفحه وب اپلیکیشن

یا